Полезни връзки
25-09-2017

Invoice Pro Нова версия от 16.12.2021

3.00.011
• Добавена е нова функционалност Изтриване на документ, меню Редакция → Документи:
• Функция Изтриване в секция Бързи команди на Помощен панел;
• Бутон Изтриване, позициониран в долен десен ъгъл;
• Избор на функция Изтриване с десен клик върху документа;
• Добавени са нови полета за търсене в секция Филтър в модул Документи, меню Редакция→ Документи:
• Поле Номер на документ;
• Полета От сума, До сума;
• Добавена е нова функционалност за генериране на информация за документа в QR код при издаване на документ, меню Операции → Издаване на документ;
• Добавена е нова функционалност за визуализация на сума на документа в модул Редакция на документи, меню Операции → Редакция на документи;
• Направена е оптимизация във визуализация на платежни документи, меню Операции → Платежни документи;
• Направена е оптимизация във визуализация на обща сума в справка Издадени документи, меню Справки → Издадени документи;
• Направена е оптимизация при автоматично търсене на партньор по ЕИК с дължина на полета над 255 символа, меню Редакция → Партньори;
• Направена е оптимизация в експорт към MS Excel за следните справки:
• Стоки по документи;
• Продажби по стоки;
• Направена е оптимизация в наименования на колони в справка Продажби по партньори, меню Справки → Продажби по партньори;
• Направена е оптимизация при изпращане на документи към E-mail с нестандартен E-mail домейн, меню Операции → Издаване на документ;
• Направена е оптимизация при създаване на нова фирма. Фирмата се създава с включена настройка Формат на цените с включено ДДС, меню Файл → Нова фирма;
• Направена е оптимизация в изчисляване на данъчна основа в Международен документ, меню Операции → Международен документ;
• Направена е оптимизация при експорт към Sendera – онлайн услуги на Microinvest;