Полезни връзки
15-01-2021

Актуализации 2021 г.

 

АКТУАЛИЗАЦИИ 2021

 

КАЛЕНДАР на очакваните промени и годишни версии на 
Microinvest ТРЗ и ЛС Pro и Microinvest Делта Pro

(януари - февруари)

 

Календар Актуализации 2021

Във връзка с очакваните изменения в нормативната база в началото на 2021 година се налагат определени изисквания към производителите и потребителите на софтуер.

За удобство и по-добра организация на дейността на нашите клиенти предлагаме информация за планираните нови версии и заложените изменения в счетоводните продукти на Microinvest.

 

 

 Версия Microinvest Делта Pro

Версия Microinvest Делта Pro

Планирана дата на публикуване: 18.01.2021 г.

 

Във версия 1.01.070 ще бъдат включени:

 • Проверка за IBAN към съществуващ партньор при импорт на операции от следните формати: XML и Excel файл;
 • Възможност за визуализиране на дата и час в справки;
 • Ново поле Сметка за разход, в прозорец Протоколи по ЗДДС и др. Полето е активно за следните операции: ВОП, Услуга от ЕО и Доставка по чл. 163а от ЗДДС и избрана операция по ДДС - Получени доставки по чл. 82 и без право на ДК;
 • Оптимизация във формула в Отчет за приходите и разходите, Приходи, т. 4. Други приходи в т.ч., - приходи от финансирания, меню Редакция → Администриране → Редакция на отчети и баланс;
 • И други.

 

 Версии Microinvest ТРЗ и ЛС Pro

Първа версия Microinvest ТРЗ и ЛС Pro

Планирана дата на публикуване: 18.01.2021г.

 

Във версия 2.00.038 ще бъдат включени:

Публикуваните промени в Закона за Бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021г.:

 • Минимален месечен размер на осигурителния доход за 2021г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии;
 • Актуализиран размер на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2021г.
 • Актуализиран минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за 2021г.

Други промени:

 • Актуализиран размер на минималната месечна работна заплата за страната;
 • Актуализиран календар с почивни дни и празници за 2022г;
 • Разширена справка Оставащ платен отпуск в MS Excel – нови колони, отразяващи Сума на оставащата отпуска и Стойност на осигуровките на оставащият платен отпуск;
 • Нови бланкови документи: Служебна бележка за месторабота и Служебна бележка за ползван платен отпуск.;
 • Оптимизация в модул Служебна бележка за данък.

 

  Версии Microinvest ТРЗ и ЛС Pro

Втора версия Microinvest ТРЗ и ЛС Pro

Очакван период на публикуване: 15.02.-20.02.2021г.

 

Във версия 2.00.039 ще бъдат включени:

 • Изготвяне на файл с данни за Декларация Образец 1 спрямо спецификация за структура и формат на входните файлове за подаване на данни в електронен вид в системата на НАП;
 • Печат на бланката, утвърдена в НАРЕДБА № Н-13 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.