Полезни връзки
21-08-2017

СРОКОВЕ СПОРЕД НАРЕДБА H-18

СРОКОВЕ

Лицата, които използват софтуер за управление на продажби:

1. Регистрирани по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма „в“ (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект) в срок до 31 март 2019 г. Тези лица трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях  софтуер в срок до  31.05.2019 г.

2. Нерегистрираните по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма „в“ (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект) в срок до 30 юни 2019 г. Тези лица трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях  софтуер в срок до 31.08.2019 г.

Информацията към НАП  се подава с квалифициран електронен подпис чрез е-услуга, достъпна в портала на НАП.

ВЗЕМЕТЕ ВАШАТА АКТУАЛИЗАЦИЯ СЕГА

С пакет ФИСКАЛ 2019“ си гарантирате изрядно работно място със сертифициран в НАП софтуер за управление на продажбите и яснота по всички актуални данъчни теми. Подходящ е за всички търговски обекти, в които се използва Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light.

Какво включва ПАКЕТ „ФИСКАЛ 2019“:

  • Анализ на работното място;
  • Всички актуализации до версия, сертифицирана с НАП (за продукти Microinvest Склад ProMicroinvest Склад Pro Light, Microinvest Архиватор Pro, Microinvest Баркод Принтер Pro);
  • Преференциална оферта за покупка на нов модел касов апарат/фискален принтер от Microinvest;
  • Наръчник със систематизирана информация за Наредба H-18;
  • Консултация за приложението на Наредба H-18 при работа със софтуер на Microinvest.

 

Цена на работно място: 99 EUR без ДДС*

* В цената са включени актуализации САМО за продуктите: Microinvest Склад Pro, Microinvest Склад Pro Light, Microinvest Архиватор Pro, Microinvest Баркод Принтер Pro на едно работно място.

Пакетът може да бъде закупен до 15.02.2019 г.

Валидност на ПАКЕТА: до 31.05.2019 г. включително.