Полезни връзки
30-05-2017

Склад Pro Нова версия от 07.07.2021г.

3.07.062
1. Добавени са нови справки - ДДС на продажби по OSS и Регистър на продажби по OSS - България;
2. Добавен е нов тип операция - Разширена продажба (с възможност за смяна на ДДС група за стоки);
3. Добавен е експорт към Одиторския файл за електронни магазини;
4. Добавен е импорт от Одиторския файл от електронни магазини;
5. Добавен е нов бутон за копиране на цени към всички ценови групи, където цената е нулева;
6. Добавено е опресняване на информацията при изпращане на e-mail в Справките;
и др. ....