Полезни връзки
07-12-2016

ТРЗ Pro - нова версия от 02.08.2021

2.00.041
· Добавена е нова справка Справка за използваните болнични и отпуски на ниво работник/служител. Справката се извежда от секция Данни за отсъствия→Болничен/Отпуск в ЛК, чрез:
• Бутон Печат → Печат на болнични и отпуски;
• Функция Печат на болнични и отпуски от секция Бързи команди на Помощен панел;
· Добавена е информация за съдържанието на Справка за използваните болнични и отпуски, таб Информация в панел Параметри, обработка и информация;
· Добавена е възможност за перманентно изтриване на назначение и допълнително споразумение към назначение (ДС), не участвали в изчисления. Не се изисква дата в поле Дата на последен работен ден в секция Данни за назначение;
и др.