Полезни връзки
Microinvest Utility Center Free
Цена: Безплатен продукт

Microinvest Utility Center е иновативен продукт, който допълва богатите функционалности на складовата система Microinvest Склад Pro. Продуктът намира приложение в различни сфери на дейност, като осъществява двупосочен обмен на данни между Microinvest Склад Pro и външни приложения.

По този начин нашите клиенти имат възможност за:

  • Управление на допълнителен набор от периферни устройства – баркод четци, фискални устройства, търговски везни;
  • Експорт на данни към външни складови и счетоводни продукти – MACS, MegaSoft, Preciz CX, Rival, WorkFlow, Ajur, PlusMinus, WizCount, Pharma Store, FSD;
  • Автоматично изпращане на файлове до FTP, Google drive, Yandex disc и експортирани документи до публични FTP-та, мейл или виртуално дисково пространство;
  • Автоматизиране на различни процеси в складовия софтуер, като управление на разплащания, задължения, поръчки, рецепти, валутни курсове, цени, документи, производство, печат на документи;
  • Възможност за поставяне на рекламни съобщения на фискални бонове, генерирани чрез Microinvest Склад Pro Light;
  • Комуникация и директен обмен на данни с ERP системи и комплексни системи за управление на бизнеса;
  • Електронен обмен на EDI документи между търговски вериги магазини и техните доставчици чрез комуникационни платформи eXite, ECOD и BankService;
  • Електронен обмен на данни с платформи за онлайн търговия – SummerCart и OpenCart;
  • Възможност за внедряване на система за оценка удовлетвореността на клиентите от предложеното им обслужване.

Снимки