Полезни връзки
Посещение на място

Посещението на място при клиент е платена услуга и се налага при:

  •  първоначално внедряване на софтуера. - 60 лв. с ДДС на  всеки започнат час / в рамките на гр.Пловдив/
  •  при възникване на хардуерни проблеми, които не могат да бъдат отстранени дистанционно - 60 лв. с ДДС на всеки започнат час / в рамките на гр.Пловдив/