Полезни връзки
Посещение на място

Посещението на място при клиент е платена услуга и се налага при:

  •  първоначално внедряване на софтуера.
  •  при възникване на хардуерни проблеми, които не могат да бъдат отстранени дистанционно по Internet.

Посещенията с   цел презентации на софтуерните продукти на Microinvest  не се заплащат.